StripGlossy

Sinds 2017 staan mijn strips in kwaliteitskwartaalblad StripGlossy – eerst als ‘column’ van de Stripmaker des Vaderlands, later ook met stripinterviews en met de avonturen van het StripGekkie (gebaseerd op uitgever Seb van der Kaaden).